služební místo Vrchní ministerský rada č. 44 – náměstek - náměstkyně pro řízení sekce živého umění v Ministerstvu kultury


Ministerstvo kultury České republiky, Česko

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo představeného/představené Vrchní ministerský rada č. 44 – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce živého umění v oborech služby: Finance 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho...

Kontaktovat Ministerstvo kultury České republiky, Česko